newsletter-logo
newsletter-close

Dagcentrum Kasteel

Aanbod

Dagcentrum Kasteel is een onafhankelijke vzw die gesubsidieerd wordt door het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap. 

Dagcentrum Kasteel verzorgt de agogische ondersteuning van het artistieke werk van Theater Stap. In de loop der jaren is de werking van Dagcentrum kasteel en Theater Stap verstrengeld geraakt vanuit een gezamenlijke begeestering: professioneel theater maken met acteurs met een mentale beperking, een krachtig middel om bij te dragen tot een positieve beeldvorming over deze groep.

Theater Stap en Dagcentrum Kasteel organiseren een werkplek waar personen met een beperking en valide makers en vakmensen mekaar kunnen ontmoeten.

De acteurs krijgen in deze werking een permanente vorming en opleiding en kansen om hun loopbaan uit te bouwen. Dagcentrum Kasteel zorgt ervoor dat de specifieke vragen en noden van personen met een mentale beperking op professionele wijze beantwoord worden. Men kan aan het werk in een aangepast klimaat, zodat een gezamenlijk creatief proces  mogelijk wordt De vaste en bekende accommodatie, de aanwezigheid van vertrouwde personeelsleden, de herhaling in het dagverloop en het weekprogramma maken dit mogelijk.  Er is aandacht voor een afwisselend en evenwichtig dagprogramma, met ook groeps- en ontspanningsmomenten.  We gaan in tegen het ontwikkelen van een te rigide structuur, die belemmerend zou kunnen gaan werken.

Elke acteur van het gezelschap wordt benaderd als een individu met eigen vragen, talenten en mogelijkheden.  Elke acteur krijgt een professioneel onderbouwde individuele opvolging. Deze wordt verzorgd door deskundig agogisch personeel in het dagcentrum en omvat de gehele levenssfeer en het algemeen welzijn van de acteur.

In onze werking zijn emancipatie en samenwerking belangrijke klemtonen. We willen dat de spelers zich ontwikkelen tot autonome, communicatieve individuen die kunnen putten uit boeiende levenservaringen en die hun verantwoordelijkheid opnemen in de groep.  Vanuit een ontmoeting van mens tot mens willen we samen zoveel mogelijk aspecten van het leven en het werken doormaken.

Dagcentrum Kasteel verzorgt het vervoer van en naar het dagcentrum in een straal van ongeveer 25 km rond Turnhout. In principe kunnen geïnteresseerde deelnemers van verder komen, indien zij zelf kunnen instaan voor het vervoer.

Dagcentrum Kasteel en Theater Stap investeren in een vaste spelersgroep. De acteurs maken de keuze om zich voor meerdere jaren te bekwamen in de podiumkunsten. Indien de deelnemer wordt gecast en zich engageert om mee te werken aan de theaterproductie, geldt dit engagement voor de ganse duur van het repetitieproces en de erop volgende (reis)voorstellingen. Elke deelnemer heeft het recht om deeltijds deel te nemen aan de activiteiten van het dagcentrum. Dit gebeurt in overleg met de verantwoordelijke van het dagcentrum. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele wensen van de speler, het programma van het dagcentrum en de agenda van Theater Stap.

Wanneer een speler niet langer wenst deel te nemen aan het theaterwerk gaan we, in overleg, op zoek naar een gepast alternatief. Op deze manier komt er weer een plaats vrij voor iemand die wel wenst deel te nemen.