newsletter-logo
newsletter-close

Dagcentrum Kasteel

Doelgroep

Dagcentrum Kasteel v.z.w.biedt een zinvolle en deskundig begeleidde dagopvang aan meerderjarige personen met een mentale beperking, die interesse en talent hebben in theateractiviteiten als dagbesteding.

De spelersgroep bestaat uit een twintigtal vrouwen en mannen met een mentale beperking. De ernst van die beperking varieert van licht tot ernstig.

Geen van onze acteurs is in staat volledig zelfstandig te leven of te wonen. In meer of mindere mate hebben zij ondersteuning nodig op volgende terreinen: kleding - voeding - mobiliteit - maatschappelijke integratie - regelen van financiële zaken - medische verzorging.

De meeste van onze acteurs wonen bij hun ouders thuis. Anderen wonen in een gastgezin, of in een voorziening voor personen met een mentale handicap waar zij de nodige ondersteuning krijgen.

Bij de selectie van de acteurs is de graad van de beperking geen doorslaggevend argument.

We gaan op zoek naar de mogelijkheden van de acteur op volgende terreinen: expressiviteit, gevoelsrijkdom, mogelijkheden tot inleving, mogelijkheden tot rolbeleving en -opbouw.  Andere belangrijke criteria zijn: lichaamsbewustzijn, beweeglijkheid, conditie, coördinatie, concentratie, verbale mogelijkheden, muzikaal gevoel of eventuele specifieke talenten van de individuele acteur.


De persoonlijkheid van de acteur kleurt deze basisvaardigheden in: is het iemand die kan komen tot spelplezier, tot samenspel, tot initiatief en een persoonlijke inbreng in het productieproces?  Kan de persoon verder evolueren in het theaterwerk?  Kan hij - mits steun, aanwijzingen, correctie en training - uitgroeien boven zijn beperktheden en iets betekenen voor een publiek?

Er wordt zorg gedragen voor afstemming en communicatie met het woonmilieu van de acteurs.