newsletter-logo
newsletter-close

Dagcentrum Kasteel

Werking

Dagcentrum Kasteel is geopend tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur. Tussen 9 uur en 16 uur zijn de acteurs aanwezig. Jaarlijks wordt, bij het begin van het jaar, een collectieve sluitingsperiode vastgelegd. Opvoeringen en reisvoorstellingen kunnen ook ’s avonds of tijdens de weekends plaatsvinden.

Per dag zijn er twee dagdelen waarop gewerkt en/of gerepeteerd wordt: van 10 uur tot 12 uur in de voormiddag en van 13.30 uur tot 15.30 uur in de namiddag. De resterende tijd wordt besteed aan individuele of groepsgerichte begeleiding, ontspanning, huishoudelijke klussen... De inhoud van de aangeboden dagactiviteiten bestaat voornamelijk uit het maken en brengen van theatervoorstellingen, en het onderhouden en trainen van vaardigheden, kennis en belevingen die hiervoor ondersteunend zijn. We hebben oog voor een evenwichtig en afwisselend programma, met voldoende groeps- en ontspanningsmomenten. We gaan ook zeer graag naar buiten en verbinden ons graag met externe partners: scholen, culturele organisaties…