newsletter-logo
newsletter-close

In een wachtlijst kan je niet wonen 2012 - Peter, Leen en Gert werken mee aan de promofilm

  • previous production
  • next production

De woningnood voor personen met een visuele, auditieve, mentale of fysieke beperking is groot. Te groot voor een overheid die al sterk onder begrotingsdruk staat.

Daarom wil Inclusie Invest de nood aan zorg loskoppelen van de nood aan gebouwen.

Samen met de overheid en de zorgsector willen we met iedereen die maar wil,

investeren in aangepaste woningen voor mensen met een beperking.

Om het tekort aan woningen duidelijk te maken aan de mensen, kraken 6 mensen met een beperking een leegstaande woning in Brussel.

credits

A big thanks to: Joyce, Leen, Dimitri, Peter, Gert, Sammy, (the actors) , Guy Goossens (director), Theater Stap, Thomas Buelens, A-sound, Spots, Lucky Cameras, Base Camp Jules Logistics, Chiro Koekelberg, Jan Torsin (the pigeons), Hussein en Nathalie (the interns), Tiny, Gloriant, Michaël en Ruben, Sander Jansens (for the fire)

in de pers

Brussel 2012

Een straffe stunt om INCLUSIE INVEST op de kaart te zetten. Om INCLUSIE INVEST in de kijker te zetten en de huizenhoge woningnood aan te kaarten, kraakten 6 mensen met een beperking een huis in de Vrijheidslaan 29, Koekelberg. “Ik wou voor mijn 30ste alleen gaan wonen. Toen ik vernam dat ze in mijn buurt gingen bouwen, heb ik mij kandidaat gesteld. En toen ze me vroegen om mee te kraken, was ik meteen van de partij. Want in een wachtlijst kan je niet wonen.”, zegt Sammy. Op 21 november nodigde Sammy, één van onze krakers de pers uit in zijn kraakpand van één dag. Met de steun van minister Jo Vandeurzen, minister Freya Van den Bossche en Stijn Coninx schoof hij ze een opbouwende oplossing naar voor: INCLUSIE INVEST.