newsletter-logo
newsletter-close

Theater Stap

Visie, missie, waarden en doelen

Visie

Theater Stap gelooft dat artiesten met een beperking kwaliteiten hebben om als podiumkunstenaar te ontroeren. De hechte samenwerking tussen Theater Stap en Dagcentrum Kasteel garandeert de optimale omkadering waarin de acteurs hun talent kunnen ontwikkelen en hun individuele artistieke carrières kunnen uitbouwen. 

Theater Stap en Dagcentrum Kasteel organiseren een werkplek waar personen met een beperking en valide makers en vakmensen elkaar kunnen ontmoeten. Door het werken met gastregisseurs en door permanente vorming en opleiding , ervaren de spelers verschillende visies op theater en diverse methodieken om tot een voorstelling te komen. Nieuwe mogelijkheden ontginnen en nieuwe perspectieven aanreiken is een voortdurende uitdaging. Het parcours van Theater Stap wordt mee gestuurd door de vele externe makers, docenten en vormgevers waardoor het gezelschap middels haar voorstellingen de brede theaterdiscussies levendig houdt. 

Beide organisaties, Stap en Kasteel, investeren in een vaste spelersgroep. De acteurs maken de keuze om zich voor meerdere jaren te bekwamen in de podiumkunsten.  Met passie en vakmanschap worden producties gerealiseerd waarin de authenticiteit van de spelers vooropstaat. Hiervoor dienen de spelers zich te ontwikkelen tot autonome, communicatieve individuen, die kunnen putten uit boeiende levenservaringen, die hun verantwoordelijkheid opnemen in de groep.

Missie

Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin mensen met een mentale beperking centraal staan. De artistieke kwaliteit legitimeert de unieke positie van het gezelschap in het reguliere theatercircuit. 

Waarden

Theater Stap en Dagcentrum Kasteel vertrekken vanuit een gelijkwaardigheid die vooropstelt dat mensen met een beperking met acteertalent dit tot volledige ontwikkeling moeten kunnen brengen. In deze optiek is de spelersgroep niet enkel de te verzorgen partij, maar zijn zij biedende partij als cultuurproducent.

Theater Stap en Dagcentrum Kasteel onderschrijven een pluralistische mensvisie.

Beide organisaties staan open voor verschillende ideologische, etnische, filosofische overtuigingen. Stap en Kasteel wijzen elke vorm van discriminatie af. 

Doelen

- Integratie van acteurs met een beperking in het reguliere theatercircuit

- Brede theaterdiscussies in het landschap mee levendig houden

- Meewerken aan positieve beeldvorming over mensen met een beperking

- Verhogen van de zichtbaarheid van  mensen met een beperking

- Individuele opvolging van elke acteur en diens ontwikkeling, noden

- Streven naar een breed maatschappelijk draagvlak